Fundacja Wspólne Ogniwo

Kształcenie to nieustanny proces zdobywania wiedzy przez całe życie. Uczymy się od pierwszych dni po urodzeniu, przez całe nasze dzieciństwo i dorosłość. Zbieramy doświadczenia, umiejętności, kształtujemy swoje postawy.

Fundacja Wspólne Ogniwo jako swój główny cel stawia popularyzację KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE. Chcemy, aby każdy miał równe szanse rozwijać swoje cechy, kompetencje i umiejętności w obszarach, które są nam wszystkim tak bliskie. W obszarach, w których edukacja łączy jak WSPÓLNE OGNIOWO.

INTEGRACJA SPOŁECZNA - edukacja w obszarach podnoszenia i rozwoju kompetencji zawodowych dostosowanych do zmian na rynku pracy i wyrównywania szans edukacyjnych przyczynia się do podniesienia poziomu integracji i spójności społecznej i zmniejszenia liczby osób wykluczonych społecznie.

ZDROWIE - edukacja prozdrowotna przyczynia się do kształtowania postaw, które pozwalają utrzymać nasz organizm w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej co jest katalizatorem do rozwoju osobistego i społeczeństwa wokół nas.

SPORT - edukacja sportowa i dostępność do infrastruktury sportowej dla osób w każdym wieku to podstawa zdrowego społeczeństwa. Możliwość aktywnego spędzania czasu i udział w kulturze fizycznej daje społeczeństwu możliwość aktywnego rozwoju w innych obszarach społecznych i ekonomicznych.

KULTURA - edukacja w zakresie kultury przyczynia się do kształtowania postaw dzieci i dorosłych w zakresie zwiększenia wrażliwości w kontekście zmian kulturowych.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - edukacja w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych i kształcenia przedsiębiorców, przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności. Edukacja i promowanie przedsiębiorczości wspomaga społeczeństwo w zakresie dostosowania do warunków zmieniającego się otoczenia.

Przekaż 1%:

KRS: 0000270261, dopisz cel szczegółowy: FUNDACJA WSPÓLNE OGNIWO 11301